Leasing Nedir?

Ülkemizde uygulandığı şekli ile leasing (finansal kiralama) yatırım mallarının orta ve uzun vadeli finansmanında kullanılan bir yöntemdir.

Yatırımcının satın almaya karar verdiği makine ve ekipman yatırımcıyla imzalanan bir 'finansal kiralama sözleşmesi' kapsamında, leasing şirketi tarafından satın alınır. Yatırımcı yani kiracı sözleşme süresinin sonunda söz konusu yatırım malını sembolik bir ücret ödeyerek devralır.

Firma yatırım kararı alır.

Firma, satıcı ile anlaşır. Alternatif Lease adına düzenlenmiş, ekipmana ait proforma faturayı alır ve Alternatif Lease ile irtibata geçer.

Firmaya özel hazırladığımız ödeme alternatiflerini içeren teklifimiz firmaya sunulur.

Firma değerlendirme sonucunda nakit akışına uygun ödeme planını seçerek, başvuru formu, proforma fatura ve ilgili evraklar hazırlayarak Alternatif Lease’e gönderir.

Kredi analizi ve inceleme yapılarak kredi şartları belirlenir.

Finansal kiralama sözleşmesi hazırlanarak taraflarca imzalanır. Finansal Kurumlar Birliği tarafından tescillenen sözleşme satın almaya (operasyona) aktarılır.

Fatura satıcı tarafından kesilerek leasing firmasına gönderilir. İthalat ise ilgili sipariş geçilir ya da akreditif açılır.

Kiracıdan ilk kira tahsilatı yapıldıktan sonra satıcıya ödeme yapılır.

Yurtdışından temin edilen ekipmanın tüm ithalat ve gümrükleme işlemleri tecrübeli Alternatif Lease elemanları tarafından gerçekleştirilir. Gerek yurtiçi gerekse yurtiçi tüm işlemlerde ekipmanın sigorta poliçesi olmak kaydı ile kiracıya teslimat yapılır.

Kesin tarihli ödeme planı kiracı firmaya gönderilir ve kira faturaları kesilmeye başlanır.

Sözleşme süresi dolduğunda ekipmanın mülkiyeti sembolik bedelle kiracı firmaya devredilir.

 • 1
 • Müşteri Alternatif Lease ‘e müracaat eder
 • 2
 • Müşteriye teklif verilir
 • 3
 • Müşterinin aktifinde yer alan Sat ve Geri kiralamaya
  konu ekipman veya gayrimenkulün ikinci el değerliliğini ölçmek üzere ekspertiz yapılır
 • 4
 • Kredilendirme
 • 5
 • Sözleşme ve Sözleşmenin Tescili
 • 6
 • Müşteri tarafından Peşinat ödemesi
 • 7
 • Ekipmanın müşteri tarafından Alternatif Lease’e
  faturalanması ve ödemenin yapılarak konu malın Leasing Şirketine devri