Sıkça Sorulan Sorular

Şirket ya da şahıs, yatırım malı almak isteyen herkes leasing’den yararlanabilir.

 • Kara Ulaşım Araçları
 • Hava Ulaşım Araçları
 • Deniz Ulaşım Araçları
 • İş ve İnşaat Makinaları
 • Tıbbi Cihazlar
 • Tekstil Makinaları
 • İmalat Makinaları
 • Turizm Ekipmanları
 • Elektronik ve Optik Cihazlar
 • Basın - Yayın Donanımları
 • Büro Ekipmanları
 • Gayrimenkuller
 • Bilgisayar Yazılımları

Bütünleyici parça veya eklenti niteliklerine bakılmaksızın asli niteliğini koruyan her mal bir finansal kiralama sözleşmesinin konusu olabilir.

6361 sayılı Finansal Kiralama, Faktoring ve Finansman Şirketleri Kanununun yürürlüğe girmesi ile birlikte artık işletmenizin aktifinde bulunan makine veya gayrimenkullerinizi de Alternatif Lease’e satıp geri finansal kiralama yapabilir ve şirketinize finansman sağlayabilirsiniz.

Finansal kiralama sözleşmesinin süresi Kiralayan ve Kiracı tarafından serbestçe belirlenir. Süre sonunda kiralanan malın mülkiyeti Kiracı’ya devredilir.

Leasing’in diğer tüm finansman şekillerinden farkı tam bir hizmet paketi sunulabiliyor olmasıdır. Alternatif Lease müşterisinin almaya karar verdiği mal veya ekipman alımında her biri ayrı uzmanlık gerektiren bütün satın alma, banka, gümrük, nakliye, sigorta gibi karmaşık işlemlerin tümünü kendisi gerçekleştirmekte ve kiralanan malı veya ekipmanı istenilen yere teslim etmektedir.

Mal ve ekipman ayırımı olmaksızın leasing'e konu olan tüm mal ve ekipmanlar Yatırım Teşvik Belgesi kapsamında %0 KDV ile finansal kiralama şirketi tarafından satın alınır ve leasing kira faturaları %1 oran ile düzenlenir.

Resmi Gazete'de yayınlanarak yürürlüğe giren söz konusu kararname ekinde belirtilen GTİP numaraları içerisinde kalan ve leasing'e konu yeni (kullanılmamış) tüm makina ve ekipmanların leasing kira KDV oranları %1 e indirilmiştir.

Bu makinaların Leasing dışındaki satın almalarda kullanılacak KDV oranları, ekipman cinsine göre %8 veya %18 'dir. Kararname ekinde belirtilen GTIP sınıflamasına göre KDV oranı %1 e düşen ekipmanları aşağıdaki linkten ulaşabilirsiniz.

KDV Kararnamesi için tıklayınız.

KDV Tablosu
Mal Grubu Yeni Alımlar 2. El Alımlar
Makine ve Ekipman 1% / 18% 18%
Beko Loader 1% 8%
Jeneratörler 1% 18%
Sanayi elektrik ocak ve fırınlar 1% 18%
Ekskavatör (kulesi 360 derece dönenler) 1% 8%
Diğer İş ve İnşaat Makineleri 1% 18%
Fotoğraf Baskı Makineleri 18% 18%
Matbaa Makinaları 18% 18%
Plastik Enjeksiyon Makinaları 18% 18%
Ambalaj Makinaları 18% 18%
Binek araçlar 18% 18%
Ticari araçlar 18% 18%
Dorse 18% 18%
Klima, Ses ve Görüntü cihazları 18% 18%
Gayrimenkul 18% 18%
Gayrimenkul (150 m2 altı) 1% 1%
İnşaat-bina yapımı 18% 18%
Örgü ve Dikiş Makinaları 8% 8%
Diğer Teksil Makinaları 1% / 18% 18%
Metal İşleme Makinaları (yatay) 8% 8%
Diğer Metal İşleme Makinaları 18% 18%

Leasing işlemleri her türlü vergi, resim ve harçtan muaf olup bu durum teminat için alınabilecek olan ipotek işlemlerindeki ipotek harçlarını da kapsamaktadır.

Leasing şirketi sözleşmenin imzalanmasını takiben teşvik belgesinde belirtilen ve finansal kiralamaya konu malın devri için "T.C. Ekonomi Bakanlığı - Teşvik Uygulama ve Yabancı Sermaye Genel Müdürlüğü" veya İlgili Sanayi Odası’na kiracı ile birlikte başvurur. Teşvik Belgesi kapsamındaki yatırımın hangi kısmı leasing ile gerçekleştirilecekse o kadarlık kısmı leasing şirketine devredebilir. Teşvik belgesi kapsamında yapılacak işlemlerde finansal kiralama şirketine devri gerçekleşecek minumum yatırım tutarının 200.000 TL olması gerekmektedir.

 • Leasing ile finanse etmeyi planladığınız yatırım malının özellikleri ve satış koşulları hakkında satıcı firma ile bir anlaşmaya varırsınız.
 • Leasing ihtiyacınız ile ilgili talebinizi Alternatif Lease Genel Müdürlük Satış ve Pazarlama Birimi veya size en yakın Alternatif Bank şubesine bildirerek kendi ödeme planınıza uygun bir fiyatlama teklifi alabilirsiniz.
 • Alternatif Lease Finansal Kiralama Başvuru Formu doldurulup istenen evraklar ile beraber yukarıda belirtilen irtibat noktalarından herhangi birine ulaştırılır..
 • En geç 3 (üç) gün içerisinde değerlendirilen başvuru formunuz olumlu bulunursa Finansal Kiralama Sözleşmesi hazırlanır ve ödeme planı ile beraber imzalanır. Finansal Kiralama Birliği (FKB) nezdinde tescil edilir.
 • Alternatif Lease kiralamaya konu olan yatırım malının tüm satın alma işlemlerini (yerli alım veya ithalat) sizin için tamamlar.
 • Yatırım konusu ekipmanın sigorta yapılması hukuken zorunludur.
 • Kira ödemeleri önceden anlaşıldığı gibi kiracı tarafından ödenmeye başlar.
 • Finansal Kiralama Sözleşmesine konu olan yatırım malının mülkiyeti sözleşmede belirtilen süre sonunda yine sözleşmede belirtilen sembolik bir bedel ile kiracıya fatura edilerek devredilir.

Şirketlerin aktifinde olan ve amortismana tabi her türlü malın leasing firmasına satıldıktan sonra tekrar kiralanması işlemidir. Leasing şirketine satılan malların mülkiyeti kiralama süresi sonunda leasing şirketi tarafından kiracıya geri devredilir. Gayrimenkuller, ikinci eli değerli olan makine ve ekipmanlar, iş makineleri sat ve geri kiralama işlemine konu olabilir. Finansman tutarı firmanın ihtiyacı ve yapılacak inceleme sonucu mal veya ekipmanın ederi üzerinden belirlenir. Gayrimenkullerin devir işlemlerinde tapu harcı alınmaz. Sat ve Geri Kiralama her sektörün kullanabileceği bir üründür.