Bilgi Güvenliği Yönetim Sistemi Politikası

Bilgi Güvenliği Yönetim Sistemi Politikası

Alternatif Leasing, faaliyetleri çerçevesinde, kurumsal bilişim sistemi, personel, paydaş ve kurumsal bilgi varlıklarının sadece yetki dâhilinde erişim verilerek gizliliğinin, yetkisiz değişikliklere karşı korunarak ve yapılan değişiklikler kayıt altına alınarak bütünlüğünün, gereksinim duyulduğunda yetkili kullanıcıların erişimine hazır bulundurularak erişilebilirliğinin sağlanması,

  • Bu politikayı destekleyen tüm politika ve prosedürlerin her bir birim tarafından uygulanması ve yasal tüm gerekliliklerin yerine getirilmesi, 
  • Tüm çalışanlar için bilgi güvenliği hakkında sürekli eğitimler verilerek farkındalığın sağlanması,
  • Tüm bilgi güvenliği açıkları ve tespit edilen şüpheli durumların ilgililere rapor edilmesi,
  • İlgililerce sürekli iyileştirme faaliyetlerinin ve kontrollerin gerçekleştirilmesi,
  • Bilgi güvenliği risklerinin sistematik bir şekilde yürütülmesi,
  • Bilgi güvenliği ihlal olaylarının önlenmesi için gerekli sistemin oluşturması ve devamlılığının sağlanması,
  • İş sürekliliği ile ilgili çalışmaların yürütülmesi ve kesintisiz hizmet verilmesi,

olarak belirlenmiştir.Alternatif Bank Mobil’i
Hemen İndirin

Cep telefonu numaranızı yazın, Alternatif Bank Mobil uygulaması bir SMS ile cebinize gelsin.