Gerekli Belgeler

Kiracı İçin Gerekli Belgeler

Ticaret Şirketi

 • Kuruluş ve değişikliklere ilişkin 'Ticaret Sicil Gazeteleri'
 •  Vergi dairesinden onaylı son üç yıla ait 'Bilanço' ve 'Gelir Tabloları'
 •  Son döneme ait ayrıntılı 'Mizan' ve ara dönem ise geçici beyanname
 •  Son döneme ait 'Vergi Levhası' fotokopisi Alternatif Finansal Kiralama A.Ş. adına düzenlenmiş 'Proforma Fatura'
 •  Firma ve firma ortakları adına kayıtlı olan gayrımenkullerin 'Tapu Senetlerinin' ve araçların 'Ruhsat' fotokopileri Güncel 'İmza Sirküleri'
 •  Ticaret Sicil Memurluğundan alınma ve finansal kiralama sözleşmesinin imzalanacağı tarihten en fazla üç ay eski tarihli 'Yetki Belgesi' aslı
 •  Yetkili sıfatıyla sözleşmeyi imzalayacak kişilerin 'Nüfus Cüzdanı' fotokopileri
 •  'Faaliyet Belgesi'
 •  Ortakların 'Nüfus Cüzdanı' fotokopileri
 •  Faaliyet konusu doğrultusunda gerektiği durumlarda kapasite raporu
 •  Yıllara sari faaliyetleri olan inşaat firmalarından devam eden işler raporu
 •  Mevcut makine araç parkına ait fatura ve ruhsatlar

Şahıs Şirketi

 • Vergi dairesinden onaylı son üç yıla ait 'Bilanço' ve 'Gelir Tabloları'
 •  Son döneme ait ayrıntılı 'Mizan' ve ara dönem ise geçici beyanname
 •  Son döneme ait 'Vergi Levhası' fotokopisi
 •  Alternatif Fİnansal Kiralama A.Ş. adına düzenlenmiş 'Proforma Fatura'
 •  Adınıza kayıtlı olan gayrımenkullerin 'Tapu Senetlerinin' ve araçların 'Ruhsat' fotokopileri
 •  'İmza Beyannamesi' ve 'Nüfus Cüzdanı' fotokopisi
 •  Faaliyet konusu doğrultusunda gerektiği durumlarda kapasite raporu
 •  Mevcut makine araç parkına ait fatura ve ruhsatlar

Kefiller İçin Gerekli Belgeler

Ticaret Şirketi

 • Kuruluş ve değişikliklere ilişkin 'Ticaret Sicil Gazeteleri'
 •  Vergi dairesinden onaylı son üç yıla ait 'Bilanço' ve 'Gelir Tabloları'
 •  Son döneme ait ayrıntılı 'Mizan' ve ara dönem ise geçici beyanname
 •  Son döneme ait 'Vergi Levhası' fotokopisi
 •  Adınıza kayıtlı olan gayrımenkullerin 'Tapu Senetlerinin' ve araçların 'Ruhsat' fotokopileri
 •  Güncel 'İmza Sirküleri'  Ticaret Sicil Memurluğundan alınma ve finansal kiralama sözleşmesinin imzalanacağı tarihten en fazla üç ay eski tarihli 'Yetki Belgesi' aslı
 •  Yetkili sıfatıyla sözleşmeyi imzalayacak kişilerin 'Nüfus Cüzdanı' fotokopileri
 •  'Faaliyet Belgesi'  Mevcut makine araç parına ait fatura ve ruhsatlar
 •  Yıllara sari faaliyetleri olan inşaat firmalarından devam eden işler raporu
 •  Faaliyet konusu doğrultusunda gerektiği durumlarda kapasite raporu

Gerçek Kişi (Şahıs)

 • 'İmza Beyannamesi' aslı 
 • 'Nüfus Cüzdanı' fotokopisi
Alternatif Bank Mobil’i
Hemen İndirin

Cep telefonu numaranızı yazın, Alternatif Bank Mobil uygulaması bir SMS ile cebinize gelsin.