Leasing

Ülkemizde uygulandığı şekli ile leasing (finansal kiralama) yatırım mallarının orta ve uzun vadeli finansmanında kullanılan bir yöntemdir.

Leasing Nedir?

Alternatif Lease, yatırımcının zamanla mücadelesini en iyi kavrayan uzman kadrosuyla sizi yarı yolda bırakmaz.

Ülkemizde uygulandığı şekli ile leasing (finansal kiralama) yatırım mallarının orta ve uzun vadeli finansmanında kullanılan bir yöntemdir. Yatırımcının satın almaya karar verdiği makine ve ekipman yatırımcıyla imzalanan bir 'finansal kiralama sözleşmesi' kapsamında, leasing şirketi tarafından satın alınır. Yatırımcı yani kiracı sözleşme süresinin sonunda söz konusu yatırım malını sembolik bir ücret ödeyerek devralır.

Kiralama İşlemlerinin Süreci

1

Satış Anlaşması

2

Müşteri Müracaatı

3

Teklif-Ziyaret

4

Başvuru ve Kredilendirme

5

Leasing Sözleşmesi

6

Peşinat Ödemesi

7

Ekipman Teslimi

 • Firma, satıcı ile anlaşır.
 • Alternatif Lease adına düzenlenmiş, ekipmana ait proforma faturayı alır ve Alternatif Lease ile irtibata geçer.
 • Firmaya özel hazırladığımız ödeme alternatiflerini içeren teklifimiz firmaya sunulur. Firma değerlendirme sonucunda nakit akışına uygun ödeme planını seçerek, başvuru formu, proforma fatura ve ilgili evraklar hazırlayarak Alternatif Lease’e gönderir.
 • Kredi analizi ve inceleme yapılarak kredi şartları belirlenir.
 • Finansal kiralama sözleşmesi hazırlanarak taraflarca imzalanır. Finansal Kurumlar Birliği tarafından tescillenen sözleşme satın almaya (operasyona) aktarılır.
 • Fatura satıcı tarafından kesilerek leasing firmasına gönderilir. İthalat ise ilgili sipariş geçilir ya da akreditif açılır.
 • Kiracıdan ilk kira tahsilatı yapıldıktan sonra satıcıya ödeme yapılır.
 • Yurtdışından temin edilen ekipmanın tüm ithalat ve gümrükleme işlemleri tecrübeli Alternatif Lease elemanları tarafından gerçekleştirilir. Gerek yurtiçi gerekse yurtiçi tüm işlemlerde ekipmanın sigorta poliçesi olmak kaydı ile kiracıya teslimat yapılır. Kesin tarihli ödeme planı kiracı firmaya gönderilir ve kira faturaları kesilmeye başlanır.
 • Sözleşme süresi dolduğunda ekipmanın mülkiyeti sembolik bedelle kiracı firmaya devredilir.

Gayrimenkul İşlemlerinin İşleyişi

1

Satıcı-Müşteri Anlaşması

2

Müşteri Müracaatı

3

Teklif-Ziyaret

4

Ekspertiz Yapılması

5

Başvuru ve Kredilendirme

6

Leasing Sözleşmesi

7

Peşinat Ödemesi

8

Tapu Devri

Sat ve Geri Kirala

 • Müşteri Alternatif Lease ‘e müracaat eder.
 • Müşteriye teklif verilir.
 • Müşterinin aktifinde yer alan Sat ve Geri kiralamaya konu ekipman veya gayrimenkulün ikinci el değerliliğini ölçmek üzere ekspertiz yapılır.
 • Kredilendirme.
 • Sözleşme ve Sözleşmenin Tescili.
 • Müşteri tarafından Peşinat ödemesi.
 • Ekipmanın müşteri tarafından Alternatif Lease’e faturalanması ve ödemenin yapılarak konu malın Leasing Şirketine devri.

Leasing Hakkında Sıkça Sorulan Sorular

Kimler Leasing'den yararlanabilir?

Şirket ya da şahıs, yatırım malı almak isteyen herkes leasing’den yararlanabilir.

Leasing'de Vergi Avantajı Nedir?

Mal ve ekipman ayırımı olmaksızın leasing'e konu olan tüm mal ve ekipmanlar Yatırım Teşvik Belgesi kapsamında %0 KDV ile finansal kiralama şirketi tarafından satın alınır ve leasing kira faturaları %1 oran ile düzenlenir.

Resmi Gazete'de yayınlanarak yürürlüğe giren söz konusu kararname ekinde belirtilen GTİP numaraları içerisinde kalan ve leasing'e konu yeni (kullanılmamış) tüm makina ve ekipmanların leasing kira KDV oranları %1 e indirilmiştir.

Bu makinaların Leasing dışındaki satın almalarda kullanılacak KDV oranları, ekipman cinsine göre %8 veya %18 'dir. Kararname ekinde belirtilen GTIP sınıflamasına göre KDV oranı %1 e düşen ekipmanları aşağıdaki linkten ulaşabilirsiniz.

KDV Kararnamesi için tıklayınız..

KDV Tablosu

Mal Grubu

Yeni
Alımlar

2. El
Alımlar

 

Makine ve Ekipman

1% / 18%

18%

 

Beko Loader

1%

8%

 

Jeneratörler

1%

18%

 

Sanayi Elektrik Ocak ve Fırınlar

1%

18%

 

Ekskavatör (kulesi 360 derece dönenler)

1%

8%

 

Diğer İş ve İnşaat Makineleri

1%

18%

 

Fotoğraf Baskı Makineleri

18%

18%

 

Matbaa Makinaları

18%

18%

 

Plastik Enjeksiyon Makinaları

1%

18%

 

Ambalaj Makinaları

1%

18%

 

Binek araçlar

18%

18%

 

Ticari araçlar

18%

18%

 

Dorse

18%

18%

 

Klima, Ses ve Görüntü Cihazları

18%

18%

 

Gayrimenkul

18%

18%

 

Gayrimenkul
(Net kullanım alanı 150 m2 altı)

1%

1%

 

İnşaat-Bina Yapımı

18%

18%

 

Örgü ve Dikiş Makinaları

1%

8%

 

Diğer Teksil Makinaları

1%

18%

 

Metal İşleme Makinaları (yatay)

1%

18%

 

Metal Freze Torna tezgahları

1%

8%

 

Diğer Metal İşleme Makinaları

1%

18%

 

Teşvik Belgeli işlemlerde Leasing Nasıl Uygulanır?

Leasing şirketi sözleşmenin imzalanmasını takiben teşvik belgesinde belirtilen ve finansal kiralamaya konu malın devri için " T.C.Sanayi Ve Teknoloji Bakanlığı - Teşvik Uygulama Ve Yabancı Sermaye Genel Müdürlüğü " veya İlgili Sanayi Odası’na kiracı ile birlikte başvurur. Teşvik Belgesi kapsamındaki yatırımın hangi kısmı leasing ile gerçekleştirilecekse o kadarlık kısmı leasing şirketine devredebilir. Teşvik belgesi kapsamında yapılacak işlemlerde finansal kiralama şirketine devri gerçekleşecek minumum yatırım tutarının 1-2-3 ve 4 üncü bölgelerde asgari 500 Bin TL , 5 ve 6 ncı bölgelerde asgari 300 Bin TL olması gerekmektedir.

Leasing İşlemlerinin Aşamaları Nelerdir?

Leasing ile finanse etmeyi planladığınız yatırım malının özellikleri ve satış koşulları hakkında satıcı firma ile bir anlaşmaya varırsınız. Leasing ihtiyacınız ile ilgili talebinizi Alternatif Lease Genel Müdürlük Satış ve Pazarlama Birimi veya size en yakın Alternatif Bank şubesine bildirerek kendi ödeme planınıza uygun bir fiyatlama teklifi alabilirsiniz. o Alternatif Lease Finansal Kiralama Başvuru Formu doldurulup istenen evraklar ile beraber yukarıda belirtilen irtibat noktalarından herhangi birine ulaştırılır. En geç 3 (üç) gün içerisinde değerlendirilen başvuru formunuz olumlu bulunursa Finansal Kiralama Sözleşmesi hazırlanır ve ödeme planı ile beraber imzalanır. Finansal Kiralama Birliği (FKB) nezdinde tescil edilir. o Alternatif Lease kiralamaya konu olan yatırım malının tüm satın alma işlemlerini (yerli alım veya ithalat) sizin için tamamlar. Yatırım konusu ekipmanın sigorta yapılması hukuken zorunludur. o Kira ödemeleri önceden anlaşıldığı gibi kiracı tarafından ödenmeye başlar. Finansal Kiralama Sözleşmesine konu olan yatırım malının mülkiyeti sözleşmede belirtilen süre sonunda yine sözleşmede belirtilen sembolik bir bedel ile kiracıya fatura edilerek devredilir.

Neler Finansal Kiralama Sözleşmesine Konu Olabilir?

 • Kara Ulaşım Araçları o Hava Ulaşım Araçları
 • Deniz Ulaşım Araçları
 • İş ve İnşaat Makinaları 
 • Tıbbi Cihazlar
 • Tekstil Makinaları 
 • İmalat Makinaları
 • Turizm Ekipmanları 
 • Elektronik ve Optik Cihazlar 
 • Basın - Yayın Donanımları 
 • Büro Ekipmanları
 • Gayrimenkuller 
 • Bilgisayar Yazılımları

Bütünleyici parça veya eklenti niteliklerine bakılmaksızın asli niteliğini koruyan her mal bir finansal kiralama sözleşmesinin konusu olabilir.

6361 sayılı Finansal Kiralama, Faktoring ve Finansman Şirketleri Kanununun yürürlüğe girmesi ile birlikte artık işletmenizin aktifinde bulunan makine veya gayrimenkullerinizi de Alternatif Lease’e satıp geri finansal kiralama yapabilir ve şirketinize finansman sağlayabilirsiniz

Finansal Kiralama Sözleşmelerinde Süre Nasıl Belirlenir?

Finansal kiralama sözleşmesinin süresi Kiralayan ve Kiracı tarafından serbestçe belirlenir. Süre sonunda kiralanan malın mülkiyeti Kiracı’ya devredilir.

Alternatif Lease Malın Alınması Ve/Veya İthalatında Ne Tür Hizmetler Verir?

Leasing’in diğer tüm finansman şekillerinden farkı tam bir hizmet paketi sunulabiliyor olmasıdır. Alternatif Lease müşterisinin almaya karar verdiği mal veya ekipman alımında her biri ayrı uzmanlık gerektiren bütün satın alma, banka, gümrük, nakliye, sigorta gibi karmaşık işlemlerin tümünü kendisi gerçekleştirmekte ve kiralanan malı veya ekipmanı istenilen yere teslim etmektedir.

Leasing İşlemlerinde Uygulanan Vergi, Resim, Harç Oranları Nedir?

Leasing işlemleri her türlü vergi, resim ve harçtan muaf olup bu durum teminat için alınabilecek olan ipotek işlemlerindeki ipotek harçlarını da kapsamaktadır.

Sat Ve Geri (Sale And Lease Back) Kiralama Nedir?

Şirketlerin aktifinde olan ve amortismana tabi her türlü malın leasing firmasına satıldıktan sonra tekrar kiralanması işlemidir. Leasing şirketine satılan malların mülkiyeti kiralama süresi sonunda leasing şirketi tarafından kiracıya geri devredilir. Gayrimenkuller, ikinci eli değerli olan makine ve ekipmanlar, iş makineleri sat ve geri kiralama işlemine konu olabilir. Finansman tutarı firmanın ihtiyacı ve yapılacak inceleme sonucu mal veya ekipmanın ederi üzerinden belirlenir. Gayrimenkullerin devir işlemlerinde tapu harcı alınmaz. Sat ve Geri Kiralama her sektörün kullanabileceği bir üründür.

Alternatif Bank Mobil’i
Hemen İndirin

Cep telefonu numaranızı yazın, Alternatif Bank Mobil uygulaması bir SMS ile cebinize gelsin.